E-TİCARET HUKUKU

E-TİCARET HUKUKU

Geleneksel ticaret hayatından farklı dinamikleri olan ve başta 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere ticaret, kişisel verilerin korunması ve bilişim hukukuna ilişkin düzenlemeler uyarınca kendine has yükümlülükleri olan Elektronik Ticaret Hukuku kapsamında, ticari faaliyetlerinin tamamı veyahut bir kısmını elektronik ortamda gerçekleştiren kurumlara ve girişimcilere hukuki danışmanlık sağlamaktayız. Bu kapsamda büromuz bünyesinde, elektronik ticaret hukuku eğitimi, elektronik ticaret kanunu ve diğer sair mevzuata uyum çalışması, ilgili faaliyet alanı ve iş modeline uygun e-ticaret ve mesafeli satım sözleşmesi hazırlaması gibi başlıklarda müvekkillerimize avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.