HUKUKİ DANIŞMANLIK

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Kurumsal müvekkillerimizin her türlü iş ve işlemlerinin hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi, tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesi, müvekkil şirketlerimizin mevcut ve muhtemel hukuki ihtilaflarının çözümlenmesi, kuruluştan tasfiyeye kadar her türlü sürecin hukuki olarak yürütülmesi, birleşme, devralma ve bölünmelerin gerçekleştirilmesi amacıyla söz konusu başlıklarda büromuz bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Hukuki danışmanlık hizmetlerimiz, müvekkillerimizin faaliyetlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, yapılacak işlemlerin hukuka uygun olarak düzenlenmesi, ihtiyaç duyulan konularda raporlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hukuk alanındaki gelişmeler konusunda şirketlerin bilgilendirilmesi gibi hizmetleri kapsamaktadır. Bu çerçevede karşılaşılabilecek risklerin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Bu süreçlerde temel amacımız dava aşamasına gelmeden, proaktif tedbirler alarak müvekkillerimizin olası kayıplarının baştan önüne geçerek ihtiyaç duydukları hukuki hizmeti almalarını sağlamaktır.