MODA HUKUKU

MODA HUKUKU

Moda hukuku, her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Fransa ve İngiltere gibi geleneksel moda pazarlarının geliştiği ülkelerde oturmuş ve pratik zeminini bulmuş bir hukuk disiplini olsa da Türkiye’de birçok moda disiplininde olduğu gibi yeni yeni gelişmekte ve sektörün hukuki ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktadır. Moda Hukuku, başta Fikri Mülkiyet Hukuku olmak üzere, Sözleşmeler Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Reklam Hukuku, Rekabet Hukuku ve İş Hukuku gibi birçok hukuk disiplinini içinde barındırmaktadır. Moda Hukuku, moda endüstrisi pazarında, bir ürünün kavramsal tasarım aşamasında bu ürün üzerindeki fikri ve sınaî hakların korunmasından, üretim, pazarlama-satış, tüketim ve sonrası aşamalarına kadar ki süreçlerde belirlenen stratejilerin hukuki zeminini oluşturma noktasında değer zincirinin tüm aşamalarında pratik zeminini bulan yeni bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Moda sektöründe bir ürünün ve hizmetin kavramsal tasarımından tüketiciye erişimine kadar gerekli olan tüm faaliyetleri içeren değer zincirinin iyi kurgulanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Küreselleşen moda endüstrisinde, rekabet üstünlüğünün kazanılması için bu süreçlerdeki markalaşma, tasarım, üretim, satış-pazarlama, dağıtım ve lojistik stratejilerinin kurgulanması ve yönetilmesi aşamasında moda hukuku büyük bir önem taşımaktadır. Söz konusu değer zincirinin yönetim stratejilerinin sağlıklı bir şekilde belirlenmemesi ve yönetilmemesi, amaçlanan rekabet üstünlüğünün elde edilememesine sebep olacaktır. Moda hukuku, bu süreçlerde değer zincirinin her aşamasında söz konusu stratejilerinin belirlenmesi ve yönetilmesiyle yaratıcı ve katma değer yaratmaya odaklı bilincin gelişmesine ve bu sayede de küresel pazarda rekabet üstünlüğünün elde edilmesinde büyük bir öneme sahiptir. Moda hukuku alanında aktif olarak faaliyet gösteren büromuz, küresel ve yerel moda markaları, tekstil firmaları, moda tasarımcıları, devlete bağlı hazır giyim ve tekstil dernek ve birliklerinin hakları konusunda bilinçlenmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda söz konusu iştiraklerin küresel pazarda rekabet edebilmek için ihtiyaç duydukları hukuki yardım ve yönlendirmeler büromuzdaki uzman avukatlar tarafından yapılmaktadır.