PRO BONO

PRO BONO

Pro bono, Latince “toplumun iyiliği için, toplum yararına” anlamında kullanılan bir terim olup genellikle sosyal sorumluluk kapsamında, gönüllü olarak yapılan işleri ifade etmektedir. Söz konusu pro bono hizmeti, hukuki yardım bedelini karşılayamayacak olanlar için sunulmaktadır. Pro bono hizmetlerimiz çerçevesinde, engelli hakları, kadın hakları, çocuk hakları, mülteci hakları gibi haklarını savunmada maddi ve manevi zorluk yaşamakta olan gruplara, iş birliği içerisinde olduğumuz sivil toplum kuruluşları ile birlikte danışmanlık hizmeti vermekte, sahip olunan haklar konusunda bilinçlendirmeye yönelik olarak eğitim programları düzenlemekteyiz.