YABANCI YATIRIMCI HUKUKU

YABANCI YATIRIMCI HUKUKU

Hukuk büromuz kurulduğu günden bu yana, Yatırım mevzuatının temelini oluşturan; 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat kapsamında, Türkiye’deki yabancı sermayeli şirketlerin yatırımlarının hukuki yollarla korunması için gerekli tedbirleri aldığı gibi, Türkiye’deki girişimci ve yatırımcı firmaların yurt dışı pazarlarına çıkış stratejilerine yön verip hukuki destek sağlamaktadır. Bu kapsamda büromuz bünyesinde, Türkiye’deki yabancı yatırımcıların ve yurtdışındaki Türk yatırımcıların yatırımlarının hukuki yollarla korunması için gerekli tedbirleri alma, yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de şirket kurma, faaliyet gösterdikleri pazara ilişkin Türkiye’deki mevzuat ve uygulama ile uyumlarını gerçekleştirme, gerekli ruhsat ve izinleri alma, faaliyet alanları ile ilgili hukuki gelişmelerde ve her türlü işlemde kendilerine hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.